Algemene voorwaarden bij incidentele opvang

Algemene voorwaarden Animatiehuis bij incidentele opvang

Wat bieden we?

Animatiehuis biedt naschoolse en vakantieopvang aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hierbij maken we gebruik van een activiteitenprogramma. In ons pedagogisch plan staat uitgebreid beschreven hoe we dit aanpakken.

Incidentele opvang (meedoen zonder contract)

Als u uw kind incidenteel mee wilt laten doen met activiteiten kan dit. U kunt u opgeven voor een activiteit, dag of dagdeel. Afwijken van tijden is in overleg mogelijk. U kunt u ook op de dag zelf nog aanmelden, zolang er plaats is kunnen kinderen aansluiten. We kunnen in totaal 20 kinderen opvangen bij het Animatiehuis.

Ophalen

We hebben graag dat u uw kind op tijd ophaalt. Het kan zijn dat er weer andere kinderen komen voor de volgende activiteit.  Wij mogen niet het maximale aantal kinderen overschrijden. Als u later denkt te komen, belt u dan even van tevoren of het goed is dat uw kind iets langer blijft.

Bij naschoolse activiteiten kunt u er voor kiezen om uw kind zelf te brengen of we kunnen uw kind ophalen. Dit geldt voor scholen in de Bennekel, Hanevoet, Genderdal en Genderbeemd. Het ophalen van kinderen doen we lopend, fietsend of met de auto. Het ophalen wordt gedaan door pedagogisch medewerkers of vrijwilligers. Onze vrijwilligers moeten altijd een verklaring omtrent gedrag aanvragen voor ze bij ons van start gaan. Het kan soms zijn dat u even moet wachten als u uw kind komt brengen omdat we kinderen uit school aan het halen zijn. Even geduld, we zullen snel weer terug zijn. Onze excuses voor het eventuele ongemak op dat moment.

Afmelden

Als uw kind niet aanwezig kan zijn op een geplande aanwezige dag of activiteit, horen wij dit graag zo snel mogelijk, dan kunnen andere kinderen nog mee doen met de activiteit. In geval van ziekte graag ’s morgens voor 9 uur afmelden via telefoon: 040-2989810 of email: info@animatiehuis.com. Bij niet op komen dagen zonder te melden dat uw kind niet komt, zal deze geplande activiteit wel in rekening gebracht worden.

Betalingsvoorwaarden

Wij willen graag dat u vooraf contant of via de bank (overmaken) betaalt voor de activiteit wanneer u uw kind brengt. In de toekomst zal u ook kunnen pinnen maar dat laat nog even op zich wachten. Wanneer wij uw kind van school halen in geval van naschoolse activiteiten hebben we graag dat u het verschuldigde bedrag vooraf overmaakt op rekening: NL05RABO0302076395 ten name van ‘Animatiehuis’.

Aanmelden

Om uw kind aan te melden voor een activiteit kunt u ons bellen of mailen. U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd via mail of post, waarop u alle belangrijke gegevens van uw kind kunt invullen. Als u deze nog niet terug gestuurd heeft wanneer uw kind komt vragen wij u deze alsnog in te vullen bij brengen. Het is fijner als u dat van tevoren al gedaan heeft. Als wij uw kind ophalen van school hebben wij graag dat dit document wel ingevuld terug gestuurd is, omdat deze gegevens belangrijk zijn bij eventuele calamiteiten. Deze gegevens zullen we bewaren zodat u een volgende keer niet opnieuw alle gegevens hoeft door te geven. Natuurlijk gaan we correct om met deze privacy gevoelige informatie.

Als u nog niet weet of u uw kind aan wilt melden mag u altijd langs komen om een keer mee te kijken wat we doen. Loop gewoon binnen en geef aan dat u misschien interesse heeft en graag even een keer mee wilt kijken, dan is dat geen probleem. Als u dit lastig vindt kunt u ook altijd bellen of mailen voor een afspraak en een rondleiding.

Ophalen

Als u uw kind door iemand anders dan de ouders op wilt laten halen hebben wij graag dat u dat van te voren even meldt. Het is belangrijk dat wij weten wie de kinderen ophaalt, zodat een kind niet zomaar met een vreemde of verkeerde bekende mee gaat. Als we buiten zijn en de betreffende begeleider heeft nog niet gezien dat u er bent, meldt dan even dat u uw kind mee neemt. Dit om grote zoekacties en paniek te voorkomen.

Nationale feestdagen

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

  • Nieuwjaarsdag,
  • Pasen,
  • Koningsdag,
  • Hemelvaartsdag,
  • Pinksteren,
  • Kerst

Ziekte

Als uw kind ziek is, zullen we contact met u opnemen en hebben we graag dat u uw kind zo snel mogelijk komt halen. We kunnen een ziek kind niet de benodigde rust en aandacht bieden dat het dan nodig heeft.

Reglement interne en externe  klachtenprocedure

Wanneer u als ouder een klacht heeft over Animatiehuis of een medewerker bij Animatiehuis kunt u een klacht indienen.

Een klacht dient u schriftelijk bij ons in te dienen. Deze wordt altijd serieus in behandeling genomen en grondig onderzocht. Wij houden u als ouder hierbij op de hoogte van dit proces.

Binnen uiterlijk zes weken ontvangt u van ons een schriftelijk oordeel met redenen over de klacht met eventuele maatregelen die worden gerealiseerd binnen een concreet termijn.

Wij streven er naar om samen een gepaste oplossing te vinden. Blijft u echter van mening dat u onrecht is aangedaan kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie Het Animatiehuis is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl

Foto’s en filmpjes

Wij vinden het erg leuk om foto’s en filmpjes te maken van wat we allemaal doen bij Animatiehuis. Deze plaatsen we ook graag op de internetsite of onze facebookpagina om ook u te laten mee genieten van wat uw kind allemaal mee maakt. Omdat niet iedereen dit leuk vindt, zullen we u bij aanvang van deelname een formulier geven om u hier toestemming voor te vragen.

Verzekering

Voor alle kinderen van het kinderdagverblijf is een ongevallen-, aansprakelijkheid- en vervoersverzekering afgesloten. Animatiehuis is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte of stukgemaakte kleding en meegebracht speelgoed.

Hygiëne

Om de hygiëne te waarborgen hanteren we de hygiënecode van het voedingscentrum. Deze kunt u op het Animatiehuis eens inzien als u daar interesse in heeft.

Brandveiligheid

Er is altijd iemand aanwezig met een BHV diploma. We hebben een ontruimingsplan welke we minimaal jaarlijks zullen oefenen. We hebben een nooduitgang met een panieksluiting. Deze moet ook altijd vrij blijven, dus zet daar alstublieft geen spullen voor.

Pedagogisch beleid

Onze werkwijze en uitganspunten zijn vastgelegd in een pedagogisch beleid. Deze staat op onze internetsite, www.animatiehuis.com en is altijd te bekijken.