Protocol schoonmaken

Schoonmaakmethoden

Afstoffen

Dit is het schoonmaken van oppervlakken met een stofbindende of vochtige doek. Zo wordt voorkomen dat stof in de lucht gaat dwarrelen.

Stofwissen

Dit is het schoonmaken van een gladde vloer met een stofwis apparaat en een stofbindende wegwerpdoek. Hiermee worden stof en losliggend vuil verwijderd.

Stofzuigen

Stofzuigen is ideaal voor het schoonmaken van tapijt. Het nadeel van stofzuigen is dat zeer fijne stofdeeltjes via de uitgeblazen lucht in de ruimte terechtkomen.

 • Stofzuig wanneer de kinderen er niet zijn, tenzij de stofzuiger van een speciaal filter is voorzien.
 • Lucht altijd tijdens het stofzuigen.

Wanneer een vloer met een bezem wordt geveegd wervelt stof op. Het (fijn) stofdaalt op een later tijdstip weer neer in de ruimte. Vegen is zodoende weinig effectief. Beperk daarom het gebruik van een bezem, gebruik liever een stofwisser.

Microvezeldoekjes

Er wordt steeds vaker gebruikgemaakt van microvezeldoekjes. Microvezeldoekjesbestaan uit vezels die zijn gesplitst om een ultrafijne structuur te krijgen. Deze ultrafijne structuur is kleiner dan de meeste bacteriën en stofdeeltjes. Microvezeldoekjes kunnen zowel droog als vochtig worden gebruikt.

Droge microvezeldoekjes

Bij wrijving ontstaat statische elektriciteit, waardoor stof en bacteriën als door een magneet worden aangetrokken en vastgehouden worden tussen de vezels.

Vochtige microvezeldoekjes

Door de samenstelling van de vezels en door de splitsingstechniek ontstaanontelbare microscopisch kleine oppervlakken, waardoor vloeistof tussen de vezels wordt opgezogen en vastgehouden. Het vezelnetwerk kan viermaal zijn eigen gewicht aan vocht opnemen.

Algemene aandachtspunten:

 • Gebruik de microvezeldoekjes altijd zonder reinigingsmiddelen, tenzij anders voorgeschreven door de leverancier.
 • Maak de doekjes vlak voor gebruik klamvochtig onder de kraan of met door de leverancier voorgeschreven middelen. Leg de doekjes niet in een emmer water, want hierdoor raken ze verzadigd en verliezen ze hun reinigende werking.
 • Vouw de doekjes een aantal malen dubbel, zodat er meerdere vlakken ontstaan.
 • Gebruik een nieuw, schoon vlak zodra de werking minder wordt.
 • Gebruik per toilet een schoon microvezeldoekje.
 • Spoel de microvezeldoekjes tussentijds niet uit, maar stop verontreinigde doekjes direct in de was. Microvezeldoekjes trekken vuil zó goed aan dat handmatig uitspoelen geen zin heeft. Alleen machinaal wassen kan een vies doekje weer schoon krijgen.
 • Was de doekjes met een vloeibaar wasmiddel, zonder wasverzachter, bij een temperatuur van ten minste 60 oC. Droog ze vervolgens. Gebruik geen korrelig waspoeder, dit verstopt namelijk de vezelstructuur van de doekjes.
 • Bewaar schone doekjes droog tot gebruik. Sla ze nooit vochtig op, om uitgroei van micro-organismen te voorkomen.

Aandachtspunten reinigen

 • Reinig eerst droog (afstoffen, stofwissen, stofzuigen) en daarna pas nat.
 • Werk bij het reinigen altijd van schoon naar vuil en van hoog naar laag.
 • Maak meubilair en voorwerpen schoon met een sopje van een huishoudelijk schoonmaakmiddel, of gebruik microvezeldoekjes.
 • Maak vloeren schoon met een dweil of een mop (dweil aan een stok): een mopwagen heeft twee emmers. Een voor het schone sopwater en een voor het vuile gebruikte water.
 • Gebruik schoon materiaal (schone doeken, schone wisser etc.). Gebruik alleen wegwerpsponsen.
 • Zorg voor een juiste dosering van schoonmaakmiddelen.
 • Ververs zichtbaar vervuild sopwater tussendoor.
 • Reinig schoonmaakmaterialen na gebruik. Was doeken op 60°C en laat het schoonmaakmateriaal aan de lucht drogen. Laat nooit natte sopdoeken en dweilen in emmers achterom uitgroei van bacteriën te voorkomen.
 • Vervang het filter van de stofzuiger volgens het voorschrift van de fabrikant.
 • Besteed extra aandacht aan het reinigen van handcontactpunten, zoals kranen, lichtknopjes, deurkrukken en doorspoelknoppen. Via deze oppervlakken kunnen ziektekiemen makkelijk worden overgedragen.
 • In toetsenborden van computers hoopt zich veel stof op. Dek het toetsenbord van de computer af wanneer deze niet gebruikt wordt.

Desinfecteren van materialen

Onder desinfectie wordt verstaan het terugbrengen of onschadelijk maken van micro-organismen, deze actie is onomkeerbaar. In situaties waarbij een verhoogd risico op besmetting aanwezig is, moet desinfectie toegepast worden:

 • Desinfecteer als een oppervlak met bloed (bijvoorbeeld uit bloedneus of wondjes) verontreinigd is.
 • Desinfecteer als een oppervlak is verontreinigd met bloederige diarree of braaksel.
 • Desinfecteer in bijzondere situaties (zoals bij een epidemie) op advies van de GGD.
 • Desinfectie is alleen afdoende, wanneer er voorafgaand goed gereinigd is. Een
 • Landelijk beleid is om niet te desinfecteren waar reiniging voldoende is. Gebruik een zo beperkt mogelijk pakket desinfectiemiddelen. Alcohol 70% Desinfecteer oppervlakken kleiner dan 1⁄2 m2, die met bloed of bloederige diarree of braaksel zijn bevuild, met alcohol 70%. Motivatie: Vanwege brandgevaar mag alcohol 70% alleen gebruikt worden op kleine oppervlakken die niet groter zijn dan een halve vierkante meter.
 • Desinfecteer alleen na goede reiniging. Motivatie: Dit is noodzakelijk omdat alle desinfectiemiddelen door organisch materiaal deels onwerkzaam worden gemaakt. Een desinfectans werkt sneller en beter naarmate het te desinfecteren oppervlak schoner is. Laat het oppervlak na desinfectie aan de lucht drogen.

Chloortabletten

 • Desinfecteer grotere oppervlakken die met bloed of bloederige diarree of braaksel zijn bevuild, met een chlooroplossing (chloortabletten).
 • Desinfecteer alleen na goede reiniging. Motivatie: Dit is noodzakelijk omdat alle desinfectiemiddelen door organisch materiaal deels onwerkzaam worden gemaakt. Een desinfectans werkt sneller en beter naarmate het te desinfecteren oppervlak schoner is.
 • Houd een juiste inwerktijd aan en spoel het oppervlak na met schoon water.
 • Laat het oppervlak na desinfectie aan de lucht drogen.
 • Gebruik chloor nooit in combinatie met andere schoonmaakmiddelen of met warm water.

Huishoudchloor (bleekwater) mag niet worden gebruikt om te desinfecteren. Huishoudchloor is instabiel qua samenstelling en leidt niet tot een adequate desinfectie. Bovendien is het middel niet toegelaten als desinfectiemiddel. De gewenste dosering bij het gebruik van chloortabletten is afhankelijk van het type ziekteverwekker dat bestreden moet worden. Gebruik chloortabletten daarom alleen na overleg met de GGD. Gebruik alleen wettelijk toegelaten desinfectiemiddelen. Middelen zoals Dettol, Lysol en Lyortol mogen niet voor desinfectie worden gebruikt, omdat ze niet (meer) wettelijk zijn toegelaten voor desinfectie.