Protocol veiligheid 135

Entree

Om te voorkomen dat kinderen vallen over oneffenheden op de vloer:

 • Ligt de deurmat vast.
 • Zorgen we dat er geen losse snoeren zijn.
 • Hebben we de afspraak dat er geen losse voorwerpen over de grond mogen slingeren.

Om te voorkomen dat kinderen uitglijden over een natte vloer:

 • Hebben we buiten voor de voordeur een ijzeren rooster.
 • Hebben we binnen bij de voordeur een goede voetenmat.
 • Leggen we bij nat weer een handdoek op de grond om eventuele nattighed mee droog te maken.

Om te voorkomen dat kinderen niet vallen over een gladde vloer zorgen we dat de vloer niet of zo min mogelijk nat is.

Om te voorkomen dat kinderen zich bezeren aan oneffenheden aan de muur hebben we gezorgd dat er geen uitstekende haken, spijkers etc zijn waaraan ze zich kunnen bezeren.

Om te voorkomen dat kinderen zich bezeren aan de kapstok hebben we een kapstok die geen risico met zich mee brengt. Kinderen hebben bij de groep de eigenWijzen opbergkasten staan waar ze hun tassen en jassen in op kunnen bergen, Zo kan er niemand vallen over rond slingerende jassen en tassen.

Om te voorkomen dat kinderen vingers tussen de deur krijgen hebben we een veiligheidsstrip.

Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren bij de ruiten:

 • Is er veiligheidsglas gebruikt in het gehele gebouw.

Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren door onvoldoende verlichting worden defecte lampen direct gemeld bij de congierge van school. Om te voorkomen dat lampen stukgegooid worden en gevaar optreedt door rondslingerend glas maken we de afspraak dat er niet gegooid mag worden met voorwerpen in het gebouw.

Om te voorkomen dat een kind in contact komt met electra:

 • Beveiligen we stopcontacten.
 • Zorgen we dat er geen losse snoeren zijn. Hiervoor hebben we een kabelgoot aangebracht.
 • Is er op alle groepen een aardlekschakelaar gemonteerd.

Om te voorkomen dat een kind sigaretten of medicijnen uit een tas van een leidster eet bergen we tassen op in de keuken, de deur van de keuken is dicht en kinderen mogen er alleen komen wanneer ze daar toestemming voor hebben.

Op de groep boven bij de eigenWijzen mogen de kinderen zonder toestemming niet bij het aanrecht komen, ze vragen dit en wanneer dit mag mogen ze zich in het keukengedeelte bevinden.

Om te voorkomen dat kinderen muizengif eten gebruiken we het niet en indien toch nodig alleen op plaatsen waar kinderen er niet bij kunnen.

De pedagogisch begeleiders letten op dat kinderen geen kleine voorwerpen in hun mond stoppen.

De pedagogisch begeleiders letten extra op kinderen met koortjes aan hun kleding, zodat deze niet vast om de nek komen te zitten.

De pedagogisch begeleider let erop dat een ouder die een kind komt brengen en een wandelwagen mee heeft deze op een velige plaats wordt gezet.

Gymzaal

In de gymzaal is de deur beveiligd met een veiligheidsstrip om te voorkomen dat er vingers tussen de deur komen.

In de gymzaal hebben we de afspraak dat kinderen niet hard of hoog mogen gooien met ballen om te voorkomen dat kinderen elkaar pijn doen of lampen stuk gegooid worden.

In de gymzaal doen we georganiseerde activiteiten om te voorkomen dat kinderen niet door elkaar rennen en tegen elkaar of objecten aanbotsen.

De speelmaterialen worden altijd veilig opgeborgen in een afgesloten ruimte na gebruik, kinderen mogen hier niet spelen.

Stopcontacten zijn in deze ruimte beveiligd.

De grote klimtoestellen zijn verankerd aan de muur. Kinderen mogen hier alleen onder toezicht op klimmen wanneer dat afgesproken is.

Aula

De aula gebruiken we als er kinderen zijn die even van de groep af willen. De kinderen mogen hier aan de tafels zitten en hier een werkje of iets dergelijks aan gaan doen. Om te voorkomen dat ze uitglijden is er de afspraak gemaakt dat er niet gerend mag worden in de aula. Een andere afspraak is dat er niet geschreeuwd mag worden. Verder staan hier geen gevaarlijke materialen waar ze zich aan kunnen bezeren.

Leefruimte

Om te voorkomen dat kinderen vallen over oneffenheden op de vloer:

 • Maken we de afspraak dat er geen losse voorwerpen over de grond mogen slingeren (voor struikelgevaar) en de vluchtweg naar buiten vrij gehouden wordt van speelgoed en spelende kinderen zodat we ten alle tijden naar buiten kunnen bij nood.
 • Hebben we de afspraak dat er niet met voorwerpen gegooid mag worden, om te voorkomen dat lampen stuk gegooid worden of kinderen geraakt worden met voorwerpen.
 • Gebruiken we onder het vloerkleed antislip welke op de groep de Draken ligt.
 • Zetten we losse snoeren vast.

Om te voorkomen dat kinderen vallen over een gladde vloer houden we in de gaten dat deze niet nat is en zo wel, dat we die zo snel mogelijk droog maken.

Om te voorkomen dat kinderen gewond raken bij de ruiten:

 • Is er overal veiligheidsglas geplaatst.
 • We hebben het meubilair zo ingericht dat er voldoende loopruimte over bijft om te voorkomen dat kinderen zich aan meubilair bezeren.
 • We hebben de afspraak dat kinderen binnen niet mogen rennen om botsingen tegen meubulair te voorkomen.
 • Het meubilair wordt regelmatig gecontroleerd op splinters en afbladderende verf, om splinters te voorkomen.
 • Om te voorkomen dat kinderen tegen deuren botsen omdat een ander kind de deur open doet hebben we de afspraak dat kinderen niet met de deuren mogen spelen, wijzen we kinderen erop dat ze niet te dichtbij een deur moeten gaan staan.
 • Om te voorkomen dat kinderen aan een electriciteitssnoer trekken en een apparaat op zich krijgen hebben we snoeren uit het bereik van kinderen geplaatst en vast gezet.

Om te voorkomen dat kasten op kinderen vallen hebben we de kasten verankerd aan de muur.

Om te voorkomen dat kinderen zich verwonden aan scherp speelgoed of splinters aan speelgoed:

 • Gooien we beschadigd speelgoed weg.
 • Letten we bij scherpe dingen tijdens knutselen (zoals bijvoorbeeld bij werken met hout, hamer en spijkers) op goede afspraken en extra voorzichtigheid en begeleiding.
 • We hebben de afspraak dat kinderen geen speelgoed in de mond stoppen, wanneer dat wel gebeurt spreken we kinderen daar nog eens extra op aan.

Om te voorkomen dat kind of leidster struikelt over speelgoed:

 • Zorgen we voor voldoende opbergruimte.
 • Ruimen we speelgoed na gebruik op.
 • Hebben we gescheiden loop en speelruimten.

Om te voorkomen dat een kind lucifers of aanstekers te pakken krijgt, hebben we deze niet in huis.

Om te voorkomen dat kinderen zich branden aan heet water:

 • Gebruiken we een mengkraan met temperatuurbegrenzer.
 • Maken we de afspraak dat kinderen niet zonder volwassenen in de keuken komen tenzij dit expliciet is afgesproken.
 • Bewaren we thee en koffie in thermoskannen.
 • Is er de afspraak dat leidsters goed opletten waar ze hun kopje neer zetten.
 • Geven we de kinderen alleen thee met een beetje koud water vermengt.

Om te voorkomen dat kinderen tegen elkaar aan botsen:

 • Wil ik zorgen voor veel open beweegruimte bij bewegingsspellen.
 • Maken we de afspraak dat er binnen niet gerend mag worden.
 • Hebben we de afspraak dat er binnen niet gestoeid mag worden.

Om te voorkomen dat kinderen in gevaar komen door teveel kinderen, houden we ten alle tijden het kindaantal in de gaten en overstijgen we nooit het toegestane aantal, het maximaal toegestane aantal voor beide groepen in zijn totaliteit is 40 kinderen. Dus 20 kinderen per groep!

Om te voorkomen dat kinderen tegen objecten botsen:

 • Proberen we zoveel mogelijk open ruimte houden.
 • Houden we in de gaten of er geen motorische problemen zijn of slecht zicht bij kinderen.
 • Hebben we de afspraak dat er binnen niet gerend mag worden.

Om te voorkomen dat kinderen zich in eten verslikken laten we kinderen zittend eten en nemen we hier rustig de tijd voor.

Om te voorkomen dat kinderen drinken van schoonmaakmiddelen:

 • Bergen we schoonmaakmiddelen op in een dichte, hoge kast.
 • Hangen we een gifwijzer of gifkaart op.
 • Maken we de afspraak dat de kast met schoonmaakmiddelen altijd weer dicht gedaan moet worden.
 • Over het algemeen maken we buiten de tijden dat de kinderen er zijn schoon.

Protocollen

Om te voorkomen dat kinderen vermist raken, stellen we een protocol op over hoe te handelen bij het geval van vermissing.

Bij het vermoeden van kindermishandeling in welke vorm dan ook volgen wij de stappen uit ons protocol kindermishandeling.

Bij medicijngebruik volgen we de stappen uit ons protocol medicijngebruik.

Bij bloed op bloed contact volgen we de stappen uit ons protocol bloed op bloed contact.

De buitenruimten

We maken gebruik van 2 buitenruimtes. We gebruiken de naastliggende speeltuin en het schoolplein. Voor beiden hebben we een risicoinventarisatie gedaan.

Het schoolplein

De buitenruimte van school is betegeld en er is beplanting aanwezig. Er staat alleen een klim/speelhuis en een zandbak. Verder is er een houten podium, getekende weg voor fietsjes en karretjes en een klein voetbal stukje met nepgras. De zandbak wordt regelmatig gereinigd, hier draagt school zorg voor. De zandbak is altijd afgedekt waardoor er geen dieren bij kunnen komen. De zandbak staat aan de rand van het speelplein waardoor kinderen er niet tegenaan botsen.

Op het schoolplein kan gebruik gemaakt worden van fietsjes. We hebben hierbij de afspraak dat kinderen alleen op de getekende weg mogen fietsen. Dit maakt de kans op botsingen kleiner. Daarnaast is er een afspraak dat kinderen niet mogen botsen en af moeten remmen als er kinderen lopen. Speelmaterialen mogen niet op de (getekende) weg achtergelaten worden. Speelmaterialen en fietsen mogen ook niet onder het klim/speelhuis geplaatst worden. Speelmaterialen en fietsen worden opgeborgen in een schuur. Kinderen mogen niet in de schuur komen. Deze zit altijd op slot.

Er gaat altijd een pedagogisch begeleider, of vrijwilliger mee naar de buitenruimte die altijd controleert op rondzwervend vuil en eventuele risico’s, dit is wanneer er kinderen in de leeftijd van 4-6 buiten spelen. Bij de kinderen van 7-12 jaar kijkt een pm’er of een begeleider af en toe om te kijken of alles nog goed gaat.

Om te voorkomen dat kinderen over de omheining klimmen of zich bezeren aan de omheining hebben de afspraak dat kinderen daar niet op mogen klimmen.

De buitenruimte van school wordt onderhouden door school. Wanneer er gevaarlijke situaties optreden door slijtage of onregelmatigheden optreden zullen wij dit melden zodat school actie kan ondernemen om dit op te lossen.

De speeltuin

We gebruiken ook de speeltuin naast de school. We heb deze met de risicomonitor gecontroleerd op veiligheid. We houden de speeltuin extra in de gaten op rondslingerend vuil. Wanneer er problemen zijn met de veiligheid van toestellen kunnen we contact opnemen met Bennekel buurt belang. Het telefoonnummer hiervoor is 040-2515144.

De afspraak over het spelen bij de buitenruimte is dat niemand het terrein afgaat. Plassen doen we altijd eerst, voor we naar de buitenruimte toegaan, kinderen mogen niet zelfstandig naar het toilet gaan.

Bij de buitenruimten is overal gras en zand aangelegd waardoor kinderen niet kunnen vallen op een harde ondergrond.

Daarnaast letten pedagogisch begeleiders altijd op wanneer uitdagende situaties gevaar opleveren zoals waar kinderen op klimmen, dichtbij schommels spelen, met welke voorwerpen ze spelen, splinters, of er giftige planten zijn, waar ze hun hoofd tussen stoppen etc.

De speeltoestellen zijn allemaal met genoeg ruimte van elkaar geplaatst.

Er gaat altijd een pedagogisch begeleider, of vrijwilliger mee naar de buitenruimte die altijd controleert op rondzwervend vuil en eventuele risico’s.

Om te voorkomen dat kinderen over de omheining klimmen of zich bezeren aan de omheining hebben de afspraak dat kinderen daar niet op mogen klimmen.

Algemene buitenafspraken

Om te voorkomen dat kinderen zich verbranden in de zon zorgen wij dat er altijd zonnebrandcreme met voldoende factor in huis is, waarmee we ze zorgvuldig insmeren. Spelen we bij grote hitte niet op de heetste momenten buiten.

Voor het oversteken van de straat hebben we afspraken met de kinderen. We steken samen de straat over, ook al kunnen kinderen dit al zelf.

We letten op dat kinderen geen sieraden dragen die voor onveilige situaties kunnen zorgen. Anders vragen we ze deze af te doen en op te bergen in hun tas.

We hebben de afspraak bij het buitenspelen, dat kinderen niet het terrein af mogen. Als er een bal de weg op rolt moeten ze vragen of ze die mogen pakken.

We controleren regelmatig ons buitenspeelgoed op veiligheid en gooien kapotte materialen weg.

We spelen niet buiten wanneer het donker is.

Sanitaire ruimte

We gebruiken geen wc blokje in het toilet. We hebben een afvalbakje wat we dagelijks legen. Er staan geen schoonmaakmiddelen in de sanitaire ruimte. Deze worden in een andere ruimte buiten bereik van kinderen bewaard.

De deur van de sanitaire ruimte is voorzien van een veiligheidsstrip.

Er zijn lage deuren met slot waar wij bij kunnen wanneer ze vast komen te zitten. We maken de afspraak dat kinderen niet bij elkaar over de rand mogen kijken, zodat ze het gevoel hebben veilig naar het toilet te kunnen gaan. Kinderen vanaf 8 jaar mogen niet in de sanitaire ruimte van de kleinere kinderen komen. Zij kunnen als ze buiten spelen gebruik maken van het toiletblok bij de kopierruimte van school. Boven kunnen zij gewoon naar de toiletten van school.

De oudere kinderen kunnen gebruik maken van het juffentoilet ivm privacy, deze zit naast het BSO-lokaal.

Er is geen warmwaterkraan in de sanitaire ruimte, alleen een lage wasbak om handen te wassen met een sensor om hem aan te zetten zodat ze niet met vieze handen aan de kranen komen.

Als de vloer in de sanitaire ruimte nat wordt, maken we deze meteen droog.

Keuken

Om te voorkomen dat kinderen zich verbranden aan de kookplaat:

 • Laten we kinderen niet zelfstandig in de buurt van de hete kookplaat.
 • Tijdens het gebruik mogen alleen de kinderen erbij die helpen. De rest mag er niet in de buurt komen.
 • We lichten kinderen in over het gevaar van een hete kookplaat.

Om te voorkomen dat kinderen de pan van het fornuis af trekken:

 • Hebben we de afspraak dat stelen ten alle tijden naar achteren wijzen tijdens het koken en dat we zoveel mogelijk de achterste pitten gebruiken.

Om te voorkomen dat kinderen zich branden aan de oven:

 • Hebben we de afspraak dat kinderen alleen onder begeleiding in de buurt van de oven mogen komen.

Om te voorkomen dat een kind brandwonden krijgt van een waterkoker:

 • Plaatsen we de waterkoker waar kinderen niet bij kunnen.
 • Zorgen we dat het snoer niet bereikbaar is voor kinderen die langs het aanrecht lopen.

Om te voorkomen dat kinderen zich aan heet water branden zorgen we dat heet water uit bereik is. Hebben we een temperatuurbegrenzer op de kraan.

Om te voorkomen dat kinderen een plastic zak over het hoofd trekken letten we hierop en laten we geen plastic tassen slingeren.

Om te voorkomen dat kinderen hete thee over zich heen krijgen waarschuwen we kinderen wanneer ergens hete thee staat en letten de begeleiders goed op waar ze de thee neerzetten, liefst buiten bereik van de kinderen.

Om te voorkomen dat kinderen zich aan scherpe messen snijden:

 • Houden we deze buiten het bereik van kinderen, tenzij ze deze onder toezicht mogen gebruiken voor bijvoorbeeld helpen met koken.

Kinderen zijn bij de BSO groot genoeg om de vuilnisemmer in de keuken te gebruiken. Er zijn hierbij geen risico’s geconstateerd. We verversen de zak dagelijks.
Om te voorkomen dat kinderen uitglijden in de keuken wordt maken we dit meteen droog.

Om te voorkomen dat kinderen drinken van schoonmaakmiddelen:

 • Bergen we schoonmaakmiddelen op in een dichte, hoge kast.
 • Hangen we een gifwijzer of gifkaart op.
 • Maken we de afspraak dat de kast met schoonmaakmiddelen altijd weer dicht gedaan moet worden.
 • Over het algemeen maken we buiten de tijden dat de kinderen er zijn schoon.
  We maken geen gebruik van lucifers en aanstekers. Deze hebben we ook niet in huis.

Uitstapje

Om te voorkomen dat een kind betrokken raakt bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur hebben we strikte afspraken. Kinderen mogen niet zelfstandig een weg oversteken, dit doen we altijd samen. Er geldt een afspraak dat we altijd gezamelijk een straat oversteken, ook als kinderen het al zelf kunnen. Dit om kopieergedrag van de kleinere kinderen te voorkomen. We blijven bij elkaar tot we een plaats afgesproken hebben waar kinderen ons kunnen vinden als het gebied veilig is om zelfstandig te gaan spelen. Bij ieder uitstapje letten we op risico’s.
Bij het uitstappen van de auto letten we op omgevingsverkeer. Kinderen moeten blijven zitten tot wij zeggen dat het veilig is om uit te stappen.

We hebben een protocol vermissing opgesteld. In geval van vermissing handelen we volgens dat protocol.

Om te voorkomen dat kinderen betrokken raken bij een ongeval buiten de deur maken we goede afspraken over bij elkaar blijven en oversteken en geven we zelf het goede voorbeeld.

Vervoer

Het vervoeren van kinderen zal lopend, met de auto, of fiets gebeuren. Vanuit BS de Kameleon zullen we altijd lopend naar Animatiehuis 135 gaan. Vanuit andere scholen zullen kinderen met de auto opgehaald worden. Dit zal een pedagogisch begeleider of een vrijwilliger doen. Degene die de kinderen ophaalt checkt altijd of kinderen goed vast zitten in de gordel en deze ook over de schouder gedragen wordt. Kleinere kinderen maken gebruik van een stoelverhoger.De auto’s die gebruikt worden voor het vervoeren van kinderen zijn veilig, jaarlijks gekeurd en hebben een inzittendenverzekering. De regel in de auto is dat ze rustig zijn en niet schreeuwen in de auto!


Risico inventarisatie gevaarlijke materialen op de groep

 • Scharen: we gebruiken scharen op de groep. Kinderen hebben zelf toegang tot de scharen. Afspraak is dat kinderen niet met scharen mogen gaan lopen en als dit toch noodzakelijk is, dat de scherpe kant van de schaar in de binnenkant van de hand gehouden wordt als de schaar dicht is. Kinderen mogen bij de tafel knippen en niet op andere plaatsen. Een schaar wordt gebruikt om mee te knippen in papier, karton, textiel en wol, niet in andere materialen. Kinderen worden bewust gemaakt dat scharen gevaarlijk zijn en dat als je ermee bezig bent, je altijd op moet letten waar je hem neer legt en dat je hem neer legt wanneer je hem niet gebruikt.
 • Guts gereedschap: gutsen doen we alleen met oudere kinderen. Kinderen onder de 8 jaar gutsen alleen onder 1 op 2 begeleiding. Kinderen boven de 8 jaar wordt goed uitgelegd hoe gutsen werkt en is er begeleiding aanwezig die toezicht houdt hoe dat verloopt. Bij gutsen is een belangrijke afspraak dat je altijd je handen achter het gutsgereedschap houdt als je gutst. Gutsmaterialen worden buiten bereik van kinderen bewaard.
 • Lijmpistolen: we hebben lijmpistolen maar die gebruiken we zelden. Misschien als we ooit iets gaan doen met oudere kinderen dat we ze onder begeleiding kunnen gebruiken. Ze zijn ergens opgeborgen waar kinderen er niet bij kunnen.
 • Lijm: we hebben over het algemeen lijm op waterbasis maar soms lijmen we ook met houtlijm of sterkere lijm. Als we dat doen zullen we extra ventileren.
 • Figuurzagen: figuurzagen zullen we ook alleen met oudere kinderen doen. Hierbij is toezicht en goede uitleg nodig. Kinderen worden op de hoogte gebracht van de risico’s, dat een zaag scherp is en dat je erg moet uitkijken waar je je vingers laat als je aan het zagen bent. Ook moet er goed opgelet worden waar een zaag neer gelegd wordt. Figuurzagen worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen.
 • Met hout werken: we hebben hamers en spijkers etc aangeschaft om eens met hout te kunnen gaan werken. Hierbij letten we op de veiligheid door kinderen in te lichten over de gevaren. We laten niet teveel kinderen tegelijk met hout werken en zorgen dat er altijd iemand bij staat om er op toe te zien dat er veilig gewerkt wordt.
 • Strijkbout voor strijkkralen: soms moeten strijkkralen gestreken worden met een strijkbout. Dit doet altijd een begeleider. Kinderen mogen niet te dicht bij het strijkijzer komen staan is de afspraak. Wanneer iets is gestreken, wordt direct de stekker uit het stopcontact gehaald en de strijkbout op een veilige plaats gezet om af te koelen, ook wanneer hij even later weer nodig is voor een kunstwerk van een ander kind. Ons strijkijzer wordt buiten het bereik van kinderen bewaard.

Overige belangrijke inventarisaties

Singnalering risico (januari 2017)

De laatste tijd zijn er soms kinderen bij het buitenspelen die onze kinderen uitschelden of plagen. We gaan altijd meteen weg als we het niet op kunnen lossen door er gewoon iets van te zeggen. We hebben nu ook school ingelicht van dit probleem en de afspraak met school dat we de namen van de betreffende kinderen op school doorgeven zodat de buurtwacht hier aandacht aan kan gaan besteden en het buitenspeelplezier voor onze kinderen gewaarborgd wordt.

Luchtkwaliteit

Omdat er vanaf april 2017 een nieuwe wetgeving is over het ventileren binnen de opvang hebben we een CO2 meter besteld zodat we in de gaten kunnen houden of we goed genoeg ventileren en de luchtkwaliteit in het Animatiehuis voldoende is.

Nieuwe eisen in de kinderopvang

Om te voorkomen dat we niet op de hoogte zijn van veranderingen in eisen voor de kinderopvang zullen we ieder kwartaal de site van de GGD en de site van de Brancheorganisatie kinderopvang raadplegen of googlen op eventuele veranderingen. We ontvangen dan ook de nieuwsbrief van de GGD.

Risicomonitor

Om een volledige risicoinventarisatie te doen waarbij we geen onderdelen missen, hebben we ons aangemeld bij de risicomonitor en doen we jaarlijks een inventarisatie via de risicomonitor.

Nieuwsbrief

Alle belangrijke informatie en wijzigingen die voor ouders van toepassing zijn, delen we altijd mee via onze nieuwsbrief, welke wij ieder kwartaal via mail verspreiden aan alle ouders.

VOG

Medewerkers en vrijwilligers komen pas werken bij Animatiehuis wanneer er een VOG is aangevraagd Daarna worden ze ingeschreven in het personenregister, hierdoor worden ze continu gescreend..

Brandveiligheid

Voor de brandveiligheid houden we rekening met de brandveiligheidseisen die gelden.

 • Er is een nooddeur met panieksluiting (die vrijgehouden moet worden) die naar buiten toe draait. Deze kan ten alle tijden van binnenuit geopend worden.
 • Er hangt een blusser (schuimsproei) in de gang net buiten de deur, is er noodverlichting aanwezig met aangegeven vluchtroutes, hebben we bereik tot een grote BHV kist.
 • Op onze BSO groepen hebben we een kleine EHBO kist, een kleine blusser in de keuken en een blusdeken.
 • We hebben een ontruimingsplan, welke wij minimaal jaarlijks met de kinderen oefenen/bespreken en actualiseren. Een samenvatting van het ontruimingsplan met een plattegrond zullen we op een centrale plaats ophangen.
 • De vluchtroute is duidelijk aangegeven op een plattegrond en er moet ten alle tijden een vluchtroute vrij gelaten worden op de BSO-groep.
 • We hebben een BHV en kinder EHBO cursus gedaan. Bij eventueel personeel aanname zullen zij dit ook krijgen wanneer zij alleen op de groep staan.
 • Via school is er een groot brandprotocol. We hebben Amy als verantwoordelijke aangesteld om de periodieke vergaderingen in school hierover bij te wonen.
 • Er wordt in school gebruik gemaakt van een brandmeldinstallatie. Hiervoor moeten wij op de hoogte zijn van de procedures die gevolgd moeten worden wanneer er een alarm afgaat. Amy is hiervoor aangesteld als hoofdverantwoordelijk en moet Animatiehuismedewerkers hierover informeren we zullen hierover ieder halfjaar een overleg hebben met alle medewerkers.
 • Wanneer het brandalarm gaat worden de medewerkers van Animatiehuis (beneden en boven) gealarmeerd door de BMI-melder van school. De medewerkers van Animatiehuis op zowel de beneden als de boven groep gaan evacueren en de hoofd bhv-er van school laat de hulpverlening en de brandweer binnen en vangt deze ook op.
 • Bij het ophangen van versiering houden we rekening met de brandveilige kwaliteit ervan. Ballonnen worden alleen gevuld met lucht of helium.
 • De electriciteit is door een erkend bedrijf gecontroleerd op veiligheid.
 • Het afval wordt opgeslagen in goed af te sluiten containers. Deze staan in het ei buiten op het schoolplein.
 • Er wordt niet binnen of bij het gebouw gerookt.
 • Er wordt geen open vuur gebruikt.
 • Losse stooktoestellen zijn vrijgehouden van brandbare materialen.

Om te voorkomen dat kinderen van de groep de eigenWijzen van de trap vallen:

 • Zijn er duidelijke afspraken met de kinderen hierover gemaakt waaronder: niet rennen op de trap, rustig lopen en niet aan elkaar zitten tijdens de trap op en af lopen.
 • Is de trap vrij van obstakels en viezigheid.
 • Is de trap droog en wordt deze bij nattigheid droog gemaakt.
 • Zit er een leuning op de trap.
 • Wordt deze dagelijks schoongemaakt.