Protocol veiligheid 143A

Entree

Om te voorkomen dat er ongelukken bij de trap naar de kelder gebeuren is de kelder verboden voor kinderen. We hebben een visualisatie op de deur dat het verboden toegang is en er hangt een slot aan de deur.

Om te voorkomen dat kinderen vallen over oneffenheden op de vloer:

 • Zijn vloerkleden voorzien van antislipmatjes.
 • Is de deurmat voorzien van antislip.
 • Zorgen we dat er geen losse snoeren zijn.
 • Hebben we de afspraak dat er geen losse voorwerpen over de grond mogen slingeren.

Om te voorkomen dat kinderen uitglijden over een natte vloer:

 • Hebben we buiten voor de voordeur een rubberen mat.
 • Hebben we binnen bij de voordeur een goede voetenmat.
 • Leggen we bij nat weer een handdoek op de grond om eventuele nattighed mee droog te maken.

Om te voorkomen dat kinderen niet vallen over een gladde vloer zorgen we dat de vloer niet of zo min mogelijk nat is.

Om te voorkomen dat kinderen zich bezeren aan oneffenheden aan de muur hebben we gezorgd dat er geen uitstekende haken, spijkers etc zijn waaraan ze zich kunnen bezeren.

Om te voorkomen dat kinderen zich bezeren aan de kapstok hebben we een kapstok die geen risico met zich mee brengt.

Om te voorkomen dat kinderen vingers tussen de deur krijgen hebben we een veiligheidsstrip geplaatst en we hebben deurdrangers.

Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren bij de ruiten:

 • Hebben we speciale veiligheidsfolie op de binnenkant van alle ruiten laten plakken.
 • Hebben we de touwtjes van de rolgordijnen vast gezet.
 • Hebben we de afspraak dat er in de buurt van de ramen en de deur niet druk gespeeld en alleen rustig gedaan mag worden.

Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren door onvoldoende verlichting worden lampen direct vervangen wanneer ze stuk zijn, we zorgen dat we wat reservelampen op voorraad hebben. Om te voorkomen dat lampen stukgegooid worden en gevaar optreedt door rondslingerend glas maken we de afspraak dat er niet gegooid mag worden met voorwerpen in het gebouw, behalve een zachte bal wanneer we er een georganiseerd spel mee doen.

Om te voorkomen dat een kind in contact komt met electra:

 • Beveiligen we stopcontacten.
 • Zorgen we dat er geen losse snoeren zijn. Hiervoor hebben we een kabelgoot aangebracht.
 • Is er op alle groepen een aardlekschakelaar gemonteerd.

Om te voorkomen dat kinderen drinken van schoonmaakmiddelen:

 • Bergen we schoonmaakmiddelen op in een dichte, hoge kast.
 • Hangen we een gifwijzer of gifkaart op.
 • Maken we de afspraak dat de kast met schoonmaakmiddelen altijd weer dicht gedaan moet worden.
 • Over het algemeen maken we buiten de tijden dat de kinderen er zijn schoon.

Om te voorkomen dat een kind sigaretten of medicijnen uit een tas van een leidster eet bergen we tassen bovenop de kapstok op.

Om te voorkomen dat kinderen muizengif eten gebruiken we het niet en indien toch nodig alleen op plaatsen waar kinderen er niet bij kunnen.

De pedagogisch begeleiders letten op dat kinderen geen kleine voorwerpen in hun mond stoppen.

De pedagogisch begeleiders letten extra op kinderen met koortjes aan hun kleding, zodat deze niet vast om de nek komen te zitten.

De pedagogisch begeleider let erop dat een ouder die een kind komt brengen en een wandelwagen mee heeft deze op een velige plaats wordt gezet.

Om te voorkomen dat kinderen zomaar de straat oprennen hebben we de afspraak dat kinderen alleen op de stoep voor het Animatiehuis mogen komen, hier mag niet gerend of druk gespeeld worden en zeker niet met een bal. Met stoepkrijt op de grond tekenen of rustig aan een tafel buiten iets doen mag bijvoorbeeld wel.

Leefruimte

Om te voorkomen dat kinderen vallen over oneffenheden op de vloer:

 • Maken we de afspraak dat er geen losse voorwerpen over de grond mogen slingeren.
 • Gebruiken we onder het vloerkleed antislip.
 • Hebben we een kabelgoot voor losse snoeren.

Om te voorkomen dat kinderen vallen over een gladde vloer houden we in de gaten dat deze niet nat is en zo wel, dat we die zo snel mogelijk droog maken.

Om te voorkomen dat kinderen gewond raken bij de ruiten:

 • Is er veiligheidsfolie geplaatst op de ramen en deuren.
 • Hebben we de ruimte zo ingedeeld dat de kinderen niet veel te zoeken hebben in de buurt van de ruiten, behalve bij het naar binnen komen en naar buiten gaan.
 • Daarnaast hebben we de afspraak dat kinderen niet druk mogen doen in de buurt van de ramen.
 • We hebben het meubilair zo ingericht dat er voldoende loopruimte over bijft om te voorkomen dat kinderen zich aan meubilair bezeren.
 • We hebben de afspraak dat kinderen binnen niet mogen rennen om botsingen tegen meubulair te voorkomen.
 • Het meubilair wordt regelmatig gecontroleerd op splinters en afbladderende verf, om splinters te voorkomen.
 • Scherpe punten zijn beschermd met hoekbeschermers.
 • Om te voorkomen dat kinderen tegen deuren botsen omdat een ander kind de deur open doet hebben we de afspraak dat kinderen niet met de deuren mogen spelen, wijzen we kinderen erop dat ze niet te dichtbij een deur moeten gaan staan.
 • Om te voorkomen dat kinderen met hun hand klem komen te zitten tussen de verwarming maken we kinderen er op attent hun handen er niet tussen te steken.
 • Om te voorkomen dat kinderen aan een electriciteitssnoer trekken en een apparaat op zich krijgen hebben we snoeren uit het bereik van kinderen geplaatst en met kabelgoten weg gewerkt.

Om te voorkomen dat kasten op kinderen vallen hebben we de kasten verankerd aan de muur.

Om te voorkomen dat kinderen zich verwonden aan scherp speelgoed of splinters aan speelgoed:

 • Gooien we beschadigd speelgoed weg.
 • Letten we bij scherpe dingen tijdens knutselen (zoals bijvoorbeeld bij werken met hout, hamer en spijkers) op goede afspraken en extra voorzichtigheid en begeleiding.
 • We hebben de afspraak dat kinderen geen speelgoed in de mond stoppen, wanneer dat wel gebeurt spreken we kinderen daar nog eens extra op aan.

Om te voorkomen dat kind of leidster struikelt over speelgoed:

 • Zorgen we voor voldoende opbergruimte.
 • Ruimen we speelgoed na gebruik op.
 • Hebben we gescheiden loop en speelruimten.

Om te voorkomen dat een kind lucifers of aanstekers te pakken krijgt, ruimen we deze op achter slot en maken we hier duidelijke afspraken over bij gebruik ervan.

Om te voorkomen dat kinderen zich branden aan heet water:

 • Gebruiken we een kraan met temperatuurbegrenzer.
 • Maken we de afspraak dat kinderen niet zonder volwassenen in de keuken komen tenzij dit expliciet is afgesproken.
 • Bewaren we thee en koffie in thermoskannen.
 • Is er de afspraak dat leidsters goed opletten waar ze hun kopje neer zetten.

Om te voorkomen dat kinderen tegen elkaar aan botsen:

 • Zorgen we voor veel open beweegruimte bij bewegingsspellen.
 • Maken we de afspraak dat er binnen niet gerend mag worden.
 • Hebben we de afspraak dat er binnen niet gestoeid mag worden.

Om te voorkomen dat kinderen hun hand tussen de radiator krijgen letten pedagogisch begeleiders op dat kinderen hun handen niet tussen de radiator stoppen.

Om te voorkomen dat kinderen tegen objecten botsen:

 • Proberen we zoveel mogelijk open ruimte houden.
 • Houden we in de gaten of er geen motorische problemen zijn of slecht zicht bij kinderen.
 • Hebben we de afspraak dat er binnen niet gerend mag worden.

Om te voorkomen dat kinderen zich in eten verslikken laten we kinderen zittend eten en nemen we hier rustig de tijd voor.

De buitenruimte

Om te voorkomen dat kinderen zich verbranden in de zon zorgen we dat er altijd zonnebrandcreme met voldoende factor in huis is, waarmee we ze zorgvuldig insmeren.

Spelen we bij grote hitte niet op de heetste momenten buiten.

We hebben geen eigen buitenruimte, hiervoor gebruiken we de speeltuin van de naastliggende school en nog een dichtbij gelegen speeltuin. We hebben deze beiden met de checklist gecontroleerd op veiligheid. We houden de speeltuin extra in de gaten op rondslingerend vuil. Wanneer er problemen zijn met de veiligheid van toestellen kunnen we contact opnemen met Bennekel buurt belang. Het telefoonnummer hiervoor is 040-2515144.

Voor het oversteken van de straat naar de buitenruimte hebben we duidelijke afspraken met de kinderen. We steken samen de straat over, ook al kunnen kinderen dit al zelf.

De afspraak over het spelen bij de buitenruimte is dat niemand het terrein afgaat. Plassen doen we altijd eerst, voor we naar de buitenruimte toegaan.

Bij de buitenruimten is overal gras en zand aangelegd waardoor kinderen niet kunnen vallen op een harde ondergrond. Daarnaast letten pedagogisch begeleiders altijd op wanneer uitdagende situaties gevaar opleveren zoals waar kinderen op klimmen, met welke voorwerpen ze spelen, splinters, of er giftige planten zijn, waar ze hun hoofd tussen stoppen etc.

Wanneer een speeltoestel niet naar behoren werkt of deffect is, zullen we dit melden bij Bennekel Buurt Belang. Tel: 040-2515144.

De speeltoestellen zijn allemaal met genoeg ruimte van elkaar geplaatst.

Er gaat altijd een pedagogisch begeleider, of vrijwilliger mee naar de buitenruimte die altijd controleert op rondzwervend vuil en eventuele risico’s.

Om te voorkomen dat kinderen over de omheining klimmen of zich bezeren aan de omheining hebben de afspraak dat kinderen daar niet op mogen klimmen.

Wanneer er kinderen bij het buitenspelen die onze kinderen uitschelden of plagen gaan we meteen weg als we het niet op kunnen lossen door er gewoon iets van te zeggen. We hebben nu ook school ingelicht van dit probleem en de afspraak met school dat we de namen van de betreffende kinderen op school doorgeven zodat de buurtwacht hier aandacht aan kan gaan besteden en het buitenspeelplezier voor onze kinderen gewaarborgd wordt.

Sanitair

We gebruiken geen wc blokje in het toilet. We hebben een afvalbakje wat we regelmatig legen. De vloer in de wc is ruw zeil wat bij natheid ook niet glad wordt.

Keuken

Om te voorkomen dat kinderen zich verbranden aan de kookplaat:

 • Laten we kinderen niet zelfstandig in de buurt van de hete kookplaat.
 • Tijdens het gebruik mogen alleen de kinderen erbij die helpen. De rest mag er niet in de buurt komen.
 • We lichten kinderen in over het gevaar van een hete kookplaat.

Om te voorkomen dat kinderen de pan van het fornuis af trekken:

 • Hebben we de afspraak dat stelen ten alle tijden naar achteren wijzen tijdens het koken en dat we zoveel mogelijk de achterste pitten gebruiken.

Om te voorkomen dat kinderen zich branden aan de oven:

 • Hebben we de afspraak dat kinderen alleen onder begeleiding in de buurt van de oven mogen komen.

Om te voorkomen dat een kind brandwonden krijgt van een waterkoker:

 • Plaatsen we de waterkoker hoog waar kinderen niet bij hoeven.
 • Zorgen we dat het snoer niet bereikbaar is voor kinderen die langs het aanrecht lopen.

Om te voorkomen dat kinderen zich aan heet water branden zorgen we dat heet water uit bereik is. Hebben we een temperatuurbegrenzer op de kraan.

Om te voorkomen dat kinderen een plastic zak over het hoofd trekken letten we hierop en laten we geen plastic tassen slingeren.

Om te voorkomen dat kinderen hete thee over zich heen krijgen waarschuwen we kinderen wanneer ergens hete thee staat en letten de begeleiders goed op waar ze de thee neerzetten, liefst buiten bereik van de kinderen.

Om te voorkomen dat kinderen zich aan scherpe messen snijden:

 • Houden we deze buiten het bereik van kinderen.
 • Sluiten we de vaatwasser met messen goed af.
 • Zetten we de messen met scherpe kant naar beneden in de vaatwasser.

Kinderen zijn bij de BSO groot genoeg om de vuilnisemmer in de keuken te gebruiken. Er zijn hierbij geen risico’s geconstateerd. We verversen de zak dagelijks of zo nodig vaker.

Om te voorkomen dat kinderen uitglijden in de keuken hebben we een vloer die niet glad is en bij natheid ook nauwelijks glad wordt. Als de vloer nat wordt maken we dit voor de zekerheid wel meteen droog.

Om te voorkomen dat kinderen betrokken raken bij een ongeval buiten de deur maken we goede afspraken over bij elkaar blijven en oversteken en geven we zelf het goede voorbeeld.

Uitstapje

Om te voorkomen dat een kind betrokken raakt bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur hebben we strikte afspraken. Kinderen mogen niet zelfstandig een weg oversteken, dit doen we altijd samen.
We blijven bij elkaar tot we een plaats afgesproken hebben waar kinderen ons kunnen vinden als het gebied veilig is om zelfstandig te gaan spelen.
Bij ieder uitstapje letten we op risico’s.
Bij het uitstappen van de auto letten we op omgevingsverkeer. Kinderen moeten blijven zitten tot wij zeggen dat het veilig is om uit te stappen.

Vervoer

Het vervoeren van kinderen zal lopend, met de auto, of fiets gebeuren. Vanuit BS de Kameleon zullen we altijd lopend naar het Animatiehuis gaan. Dit is 1 straat oversteken. Er geldt een afspraak dat we altijd gezamelijk een straat oversteken, ook als kinderen het al zelf kunnen. Dit om kopieergedrag van de kleinere kinderen te voorkomen. Vanuit andere scholen zullen kinderen met auto opgehaald worden. Dit zal een pedagogisch begeleider of een vrijwilliger doen. Degene die de kinderen ophaalt checkt altijd of kinderen goed vast zitten. De afspraak in de auto is, rustig zitten en niet gek doen in de auto. Kleinere kinderen maken gebruik van een stoelverhoger.

Risico inventarisatie gevaarlijke materialen op de groep:

 • Scharen: we gebruiken scharen op de groep. Kinderen hebben zelf toegang tot de scharen. Afspraak is dat kinderen niet met scharen mogen gaan lopen en als dit toch noodzakelijk is dat de scherpe kant van de schaar in de binnenkant van de hand gehouden wordt als de schaar dicht is. Kinderen mogen bij de tafel knippen en niet op andere plaatsen. Een schaar wordt gebruikt om mee te knippen in papier, karton, textiel en wol, niet in andere materialen. Kinderen worden bewust gemaakt dat scharen gevaarlijk zijn en dat als je ermee bezig bent, je altijd op moet letten waar je hem neer legt en dat je hem neer legt wanneer je hem niet gebruikt.
 • Guts gereedschap: gutsen doen we alleen met oudere kinderen. Kinderen onder de 8 jaar gutsen alleen onder 1 op 2 begeleiding. Kinderen boven de 8 jaar wordt goed uitgelegd hoe gutsen werkt en is er begeleiding aanwezig die toezicht houdt hoe dat verloopt. Bij gutsen is een belangrijke afspraak dat je altijd je handen achter het gutsgereedschap houdt als je gutst. Gutsmaterialen worden buiten bereik van kinderen bewaard.
 • Lijmpistolen: we hebben lijmpistolen maar die gebruiken alleen de grotere kinderen. De kleinere kinderen mogen dit alleen onder begeleiding. We letten goed op waar en hoe een lijmpistool neergezet wordt.
 • Lijm: we hebben over het algemeen lijm op waterbasis maar soms lijmen we ook met houtlijm of sterkere lijm. Als we dat doen letten we op extra ventileren.
 • Figuurzagen: figuurzagen zullen we ook alleen met oudere kinderen doen. Hierbij is toezicht en goede uitleg nodig. Kinderen worden op de hoogte gebracht van de risico’s, dat een zaag scherp is en dat je erg moet uitkijken waar je je vingers laat als je aan het zagen bent. Ook moet er goed opgelet worden waar een zaag neer gelegd wordt. Figuurzagen worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen.
 • Met hout werken: we hebben hamers en spijkers etc aangeschaft om eens met hout te kunnen gaan werken. Hierbij letten we op de veiligheid door kinderen in te lichten over de gevaren. We laten niet teveel kinderen tegelijk met hout werken en zorgen dat er altijd iemand bij staat om er op toe te zien dat er veilig gewerkt wordt.
 • Strijkbout voor strijkkralen: soms moeten strijkkralen gestreken worden met een strijkbout. Dit doet altijd een begeleider. Kinderen mogen niet te dicht bij het strijkijzer komen staan is de afspraak. Wanneer iets is gestreken wordt direct de stekker uit het stopcontact gehaald en de strijkbout op een veilige plaats gezet om af te koelen, ook wanneer hij even later weer nodig is voor een kunstwerk van een ander kind. Ons strijkijzer wordt buiten het bereik van kinderen bewaard.

Overige belangrijke inventarisaties.

Nieuwe singnalering risico (januari 2017)

De laatste tijd zijn er soms kinderen bij het buitenspelen die onze kinderen uitschelden of plagen. We gaan altijd meteen weg als we het niet op kunnen lossen door er gewoon iets van te zeggen. We hebben nu ook school ingelicht van dit probleem en de afspraak met school dat we de namen van de betreffende kinderen op school doorgeven zodat de buurtwacht hier aandacht aan kan gaan besteden en het buitenspeelplezier voor onze kinderen gewaarborgd wordt.

Luchtkwaliteit

Omdat er vanaf april 2017 een nieuwe wetgeving is over het ventileren binnen de opvang hebben we een CO2 meter besteld zodat we in de gaten kunnen houden of we goed genoeg ventileren en de luchtkwaliteit in het Animatiehuis voldoende is.

Nieuwe eisen in de kinderopvang

Om te voorkomen dat we niet op de hoogte zijn van veranderingen in eisen voor de kinderopvang zullen we ieder kwartaal de site van de GGD en de site van de Brancheorganisatie kinderopvang raadplegen of googlen op eventuele veranderingen. Ook willen we graag de nieuwsbrief van de GGD ontvangen.

Risicomonitor

Om een volledige risicoinventarisatie te doen waarbij we geen onderdelen missen, hebben we ons aangemeld bij de risicomonitor en doen we jaarlijks een inventarisatie via de risicomonitor.

Nieuwsbrief

Alle belangrijke informatie en wijzigingen die voor ouders van toepassing zijn, delen we altijd mee via onze nieuwsbrief, welke wij ieder kwartaal via mail verspreiden aan alle ouders.

VOG

Medewerkers en vrijwilligers komen pas werken bij Animatiehuis wanneer er een VOG is aangevraagd, daarna worden ze ingeschreven bij het personenregister, hierdoor worden ze continu gescreend.

Brandveiligheid

Voor de brandveiligheid houden we rekening met de brandveiligheidseisen die gelden.

 • Er is een nooddeur met panieksluiting (die vrijgehouden moet worden) die we naar buiten toe hebben laten draaien, deze ging eerst naar binnen open. Deze kan ten alle tijden van binnenuit geopend worden.
 • We hebben rookmelders, een blusser (schuimsproei), noodverlichting, een grote BHV kist en blusdeken.
 • We hebben een ontruimingsplan.
 • We hebben een BHV en kinder EHBO cursus gedaan. Vast personeel krijgt dit ook standaard.
 • Bij het ophangen van stoffering en versiering houden we rekening met de brandveilige kwaliteit ervan. Ballonnen worden alleen gevuld met lucht of helium.
 • De electriciteit is door een erkend bedrijf gecontroleerd op veiligheid.
 • Het afval wordt opgeslagen in goed af te sluiten containers.
 • Er wordt niet binnen of bij het gebouw gerookt.
 • Er wordt geen open vuur gebruikt.
 • Het gasafvoerkanaal wordt minimaal eens per jaar gecontroleerd en zo nodig gereinigd.
 • Losse stooktoestellen zijn vrijgehouden van brandbare matrialen.

Dit document is laatst gelezen en aangepast op 20-06-2019 door Kim van de Beek