Aanpassing protocol covid-19

Nieuwe versie protocol kinderopvang d.d. 29-11-21

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag een aantal aanvullende maatregelen in de kinderopvang en gastouderopvang bekend gemaakt. Vanaf zondag 28-11-21 gelden er beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang en gastouderopvang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het protocol ‘kinderopvang en corona’ is hierop aangepast. 

Door de snelheid waarmee het kabinet de maatregelen heeft ingevoerd zijn een aantal details van de maatregelen, waaraan de kinderopvang en gastouderopvang zich niet hoeft te houden, in de media onduidelijk geworden. Lees daarom onze communicatie zorgvuldig. Die is op dit moment vollediger dan de media en sommige overheidswebsites. 

Ik voeg dit stuk als aanpassing op ons coronaprotocol toe, onderstaande maatregelen staan erin opgenomen, waar we ons niet aan vast hoeven te houden binnen de kinderopvang en dus ook binnen de BSO.

De wijzigingen op een rij: 

  • Het snottebellenbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt zo spoedig mogelijk gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang.
  • De aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17:00 en 5:00 uur geldt niet voor de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties en gastouders kunnen hun reguliere openingstijden hanteren. 
  • Kinderen vanaf groep 6 dragen op de BSO geen mondkapje. 
  • Kinderen vanaf groep 6 op de BSO hoeven zich nietnog eens zelf te testen naast de twee zelftesten op de basisschool. 
  • Op de BSO is cohortering niet verplicht.
  • Medewerkers op de BSO zijn niet verplicht zichzelf twee keer per week te testen.  
  • Voor pedagogisch medewerkers en gastouders die niet immuun zijn geldt het advies om zichzelf preventief te zelftesten op het coronavirus. Door dit regelmatig te doen (2 keer in de week) weten zij eerder of ze besmet zijn.   
  • Medewerkers in de kinderopvang en gastouders zijn voor hun werkzaamheden uitgezonderd van de wettelijke 1,5 meter maatregel. Indien het niet noodzakelijk is voor de werkzaamheden geldt wel het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden van collega’s en ouders. 

Dit protocol is aangepast op 29-11-2021 door Amy Yalcin

Goed nieuws!!

We gaan morgenmiddag beginnen met de verhuizingvan de groepen! De groep eigenWijzen verhuist van de een naar de andere kant (boven) en de beneden groep de Draken gaan naar boven!! We zorgen er in ieder geval voor dat de boven groep de eigenWijzen morgen al zo goed als klaar is en de kinderen er in kunnen! De Draken gaan we de woensdag en de donderdag overhuizen. Als we daar helemaal klaar zijn en alles staat op zijn plekje dan zijn jullie ouders van harte welkom om een kijkje te komen nemen!!Maar dat horen jullie natuurlijk!

Tot gauw op de “nieuwe groepen”!!

Nieuwjaarsborrel

Op donderdag 12 januari willen we met de kinderen en natuurlijk de ouders op het nieuwe jaar proosten! Dit doen we met een hapje en een drankje.

De inloop is van 15:00 tot 18:00 uur. Dan kunnen de ouders even bijkletsen wanneer ze hun kind(eren) op komen halen!

Alvast aan iedereen hele fijne dagen toegewenst!!

Groetjes team Animatiehuis

Carnaval!!

We wensen namens Animatiehuis iedereen een fijne carnaval toe! De kinderen die in deze vakantie komen mogen natuurlijk op maandag, dinsdag en woensdag verkleed naar de BSO komen. Niets moet maar mag!!

ALAAF!!