Protocol vermissing

Inleiding

Ondanks de voorzorgen en onze alertheid, kunnen kinderen aan onze aandacht ontsnappen of weglopen. Ieder kind dat kwijt is, wekt grote ongerustheid op en er kan gemakkelijk paniek uitbreken. Daarom is er een protocol opgesteld, zodat we doelgericht kunnen handelen en het overzicht kunnen behouden. In het protocol is preventief beleid omschreven om het risico op vermissing zo klein mogelijk te maken. Mocht een kind toch vermist raken, dan zijn er voor de verschillende scenario`s stappen omschreven om overzichtelijk te kunnen handelen.

1. Wat verstaan wij onder ‘vermissing kind’

 • Als een kind tijdens het verblijf bij Animatiehuis zoek raakt.
 • Het kind zonder toestemming meegenomen is door onbevoegde personen.

1.1 Wanneer is de kans het grootst dat een kind vermist wordt:

 • Bij het brengen/halen van de kinderen uit school.
 • Wanneer kinderen naar het toilet gaan tijdens het buitenspelen.
 • Tijdens een uitje.
 • Wanneer kinderen zelfstandig vanuit school of thuis naar de BSO lopen.
 • Wanneer kinderen boos zijn en bewust weglopen.

2. Preventief beleid

 • Elke medewerker op de groep weet hoeveel kinderen er op de groep aanwezig moeten zijn.
 • Dit wordt bijgehouden met onze aanwezigheidslijst.
 • Ouders moeten op tijd aan en afmelden. Wij zorgen dat de actuele gegevens steeds aangepast worden op de aanwezigheidslijst. Bij twijfel hierover nemen we contact op met de betreffende ouder.
 • Ouders geven aan wie het kind komt ophalen.
 • Het kind wordt niet meegegeven aan personen waarvan niet 100% zeker is dat dit goed is. In twijfelgevallen wordt er contact opgenomen met de ouder(s) voor toestemming.
 • Kinderen wordt aangeleerd om te vertellen wat ze gaan doen en waar ze heen gaan.
 • Met de kinderen worden goede afspraken gemaakt over de plekken waar zij niet mogen komen om hun veiligheid te waarborgen.
 • Ruimtes waar kinderen niet zelfstandig mogen komen zijn afgesloten of er zijn afspraken over gemaakt.
 • Medewerkers zijn op de hoogte welke kinderen toestemming hebben om alleen buiten te spelen of zelfstandig uit school mogen komen.
 • De pedagogisch medewerker van Animatiehuis is op de hoogte van de bezigheden van de kinderen.
 • Kinderen gaan bij ons niet zelfstandig buiten spelen, dit doen we altijd gezamelijk onder toezicht. Alleen op het schoolplein mogen kinderen van 7-12 met een buitenspeelconcontract zelfstandig buiten spelen.
 • Wanneer de kinderen op uitstapje gaan worden er speciale afspraken gemaakt over waar kinderen wel of niet mogen komen.
 • Wanneer de kinderen op uitstapje gaan maken we gebruik van posbandjes met telefoonnummer. Dit moet altijd gecontroleerd worden voor vertrek ivm nummer polsbandjes.
 • Wij leren kinderen aan dat als ze verdwalen of de weg even niet meer kunnen vinden, dat ze hulp vragen aan volwassenen.
 • De pedagogisch medewerker zorgt er voor dat een invalkracht / stagiaire goed op de hoogte is van deze preventieve maatregelen.

3. Stappenplan vermissing

Wanneer je ontdekt dat je een kind uit de groep mist, kun je een aantal dingen ondernemen, die helpen het vermiste kind op te sporen. Dit betreft niet alleen het zelf zoeken, maar ook het verzamelen van informatie over het kind en over de omstandigheden van de vermissing.

3.1 Stappenplan vermissing kind tijdens de opvang

 • Meld bij je naaste collega van de groep dat er een kind vermist is. Draag de zorg van de andere kinderen over aan je collega zodat je je kunt richten op het vermiste kind.
 • Blijf kalm en denk helder na. Wanneer heb je het kind voor het laatst gezien? Wat was het kind aan het doen? Waar zou het mis kunnen zijn gegaan?
 • Bekijk eerst goed alle kamers, gangen & toiletten etc. Roep ondertussen het kind. Kijk op plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen in de rest van de ruimte. Het komt nogal eens voor dat een kind zich verstopt of ergens in slaap is gevallen.
 • Wanneer er tijdens de vermissing buiten werd gespeeld, kijk je goed waar het kind heen kan zijn gegaan. Is er een vijver in de buurt of dieren? Bedenk wat interessant kan zijn voor een kind. Zoek buiten eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen. Bv. water, putten, verkeerswegen of parkeerplaatsen.
 • Vraag aan voorbijgangers of zij een kind hebben gezien.
 • Schakel na 10 minuten zoeken meerdere collega’s in om te helpen zoeken. Alle collega’s hebben hun mobiel mee en aan. Na 10 minuten is iedereen weer op de vestiging.
 • Een andere collega brengt Amy op de hoogte. Deze neemt contact op met de ouders.

NB: Tijdens een uitje spreek je af welke medewerkers bij de kinderen blijven en welke gaan zoeken. Ook hier spreek je af om elkaar na 10 minuten zoeken weer te treffen.

Laat ook een medewerker de organisatie van het pretpark, dierentuin of waar je ook bent inlichten.

Deze kunnen het kind dan ook omroepen of iets dergelijks.