Algemene voorwaarden

Wat bieden we?

Animatiehuis biedt voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hierbij maken we gebruik van een activiteitenprogramma. In ons pedagogisch plan staat uitgebreid beschreven hoe we dit aanpakken.

Contract

Er kan een contract worden afgesloten voor minimaal 3 uur per week. Dit komt neer op 12 uur per maand. Als u een contract voor 12 uur heeft afgesloten kunt u altijd extra uren bijkopen, dit geeft geen extra kosten, deze worden gefactureerd aan het einde van de maand en bij de 12 contracturen van de volgende maand opgeteld. Als u een contract voor meer uur wil afsluiten kan dit. U hoeft deze uren dan niet per se in te zetten. 12 uur per maand dient u af te nemen. De rest van de contract uren mogen komen te vervallen in geval van vakantie of afwezigheid die minimaal een week van te voren kenbaar gemaakt is. Voor meer info over het uurtarief neem contact met ons op. Dit kan telefonisch of per mail.

Als u een contract heeft bij Animatiehuis kunt u deze contracturen flexibel inzetten. U hoeft dus niet per se voor een vaste dag te kiezen om deze uren in te zetten. Wel vraagt Animatiehuis u, minimaal een week van te voren kenbaar te maken wanneer u deze uren wilt inzetten. Tot een week van te voren heeft u voorrang op de incidentele klanten. Echter geldt wel: vol = vol. Dus als er al andere kinderen ingeschreven zijn voor die dag, die allemaal een contract hebben kan het toch zijn dat u geen plaats meer heeft. Dus als u eerder weet wanneer u opvang nodig heeft is het altijd verstandig dit vast te leggen. Als er nog wel plaats is kunt u uw kind zelfs nog op de dag zelf aanmelden.

Als wij uw kind opvangen doen wij dat voor minimaal 3 uur op een dag. Als u uw kind maar voor 2 uur brengt zult u toch voor 3 uur betalen, dit geldt overigens niet voor de voorschoolse opvang, hiervoor wordt een minimaal tarief gerekend van 1 uur;  wanneer de kinderen op de bassisschool de Kameleon zitten en als het kind weggebracht moet worden staat er 1,5 uur voor (dit ivm het eerder vertrekken en reistijd). Na de minimale uren geldt dat u betaalt voor de uren dat uw kind er is. Als uw kind er voor 4 uur is, betaalt u ook 4 uur. In de vakanties geldt wel dat de uren die opgegeven zijn ook betaald moeten worden. De uren worden naar boven afgerond op halve uren. Dus als uw kind om 13.20 gebracht wordt en om 16:30 weer opgehaald betaalt u: 3,5 uur.

Wij bieden ook voorschoolse opvang aan. De tijden zijn in overleg met ouders. We zijn op (niet vrije) doordeweekse dagen om half 8 aanwezig, maar kunnen eerder aanwezig zijn wanneer dat gewenst is, dit zal dus wel van te voren aangemeld moeten worden. Wij zorgen ervoor dat uw kind ontbeten heeft en naar school gebracht wordt. Voor voorschoolse opvang wordt altijd minimaal 1 of 1,5 uur gerekend.

Bij naschoolse opvang kunt u er voor kiezen om uw kind zelf te brengen of we kunnen uw kind ophalen. Dit geldt voor de scholen in de Bennekel, Hanevoet, Genderdal en Genderbeemd. Zit uw kind op een andere school, overleg dan even of ophalen mogelijk is, als u interesse heeft in een BSO contract. Misschien kunnen we wel iets regelen. Momenteel is het niet meer mogelijk om kinderen op te halen van andere scholen en Hanevoet, Genderdal en Genderbeemd aangezien de auto vol zit. Onze exuses hiervoor!

Bij Animatiehuis worden de kosten voor de opvang per uur berekend. Als u op vakantie gaat hoeft u deze uren niet te betalen, behalve het minimum aantal van 12 uur. Als uw kind in de vakantie de gehele dag komt dan worden deze uren dat u kind extra is per uur berekend met een minimum van 6 uur. Deze uren worden naast de contracturen gefactureerd. Dit geldt ook voor studiedagen en andere vrije dagen. Dus het is belangrijk dat u zelf in de gaten houdt dat u het juiste aantal uren doorgeeft aan de belastingdienst.
Op vakantiedagen zijn wij standaard om half 9 aanwezig. Als u eerder opvang nodig heeft moet u dit dus van tevoren kenbaar maken, dan zorgen wij dat er iemand eerder dan half 9 aanwezig is.

Als uw kind niet aanwezig kan zijn op een geplande aanwezige dag, horen wij dit graag minimaal een week van te voren. In geval van ziekte graag ‘s morgens voor 9 uur afmelden via telefoon: 06-47858607 of email: animatiehuis@gmail.com. Bij niet op komen dagen of te laat melden dat uw kind niet komt, zullen wij deze dag wel factureren.

In vakanties zullen wij een datum doorgeven voor wanneer u kosteloos af kunt melden, na deze datum zullen doorgegeven uren allen berekend worden of 6 uur bij opgeven gehele dag. Bij niet doorgeven van een datum tot wanneer u nog kunt afmelden, geldt de algemene afspraak van een week van tevoren afmelden.

Betalingsvoorwaarden

De jaarlijkse kosten worden in 12 maanden gefactureerd. U kunt hiervoor kiezen voor een automatische incasso of het bedrag zelf overmaken bij het ontvangen van de factuur.

Aan het begin van de van de nieuwe maand ontvangt u de factuur voor de vorige maand, dit omdat de uren maandelijks kunnen verschillen en uitgerekend moeten worden. U begint met een factuur van alleen uw contracturen en de maand erna worden de eventuele extra uren van de vorige maand gefactureerd.

U dient er zorg voor te dragen dat voor de eerste van de volgende maand, na het ontvangen van de factuur, het bedrag is overgemaakt aan Animatiehuis. Automatische incasso’s worden rond de 10e van de maand, na het ontvangen van de factuur geïncasseerd.

1e herinnering
U ontvangt een eerste herinnering indien u na de eerste van de maand niet betaald heeft of de automatische incasso niet wordt afgeschreven. Dit bedrag moet voor de eerste van de volgende maand op de rekening van Animatiehuis staan.

2e herinnering
Is het verschuldigde bedrag na het versturen van de eerste herinnering nog niet voldaan ontvangt u een 2e herinnering ditmaal met € 10,00 administratiekosten. Het totale bedrag moet betaald worden binnen 7 dagen.

3e (laatste) herinnering
Heeft u na de tweede herinnering nog steeds niet betaald, ontvangt u een laatste waarschuwing.
Na het versturen van de 3e herinnering willen wij u er op wijzen dat Animatiehuis zonder rechtelijke tussenkomst de opvang van uw kind(eren) op zullen schorten totdat er tot betaling is overgegaan.

Tijdens de periode van schorsing blijft de betalingsverplichting van kracht. Tevens wordt u er op geattendeerd dat Animatiehuis de rekening aan een incasso bureau uit handen zullen geven.

Aanmelden

Om uw kind aan te melden voor een BSO contract kunt u langskomen, ons bellen of mailen. U krijgt dan een aanmeldformulier, waarop u alle belangrijke gegevens van uw kind kunt invullen. Als u deze terug gestuurd heeft stellen wij een contract voor u op. Als u deze ondertekend heeft terug gestuurd kan uw kind direct starten wanneer er plaats is. Als u kind gestart is plannen we graag een gesprekje met u over uw kind en hoe hij of zij het vindt bij Animatiehuis.
Als u nog niet weet of u uw kind aan wilt melden mag u altijd langs komen om een keer mee te kijken wat we doen. Loop gewoon binnen en geef aan dat je misschien interesse hebt en graag even een keer mee wilt kijken, dan is dat geen probleem. Als u dit lastig vindt kunt u ook altijd bellen of mailen voor een afspraak en een rondleiding.

Ouderraad en nieuwsbrief

We hebben een ouderraad bij Animatiehuis. Hier bespreken we een aantal keer per jaar belangrijke zaken met een aantal ouders vanuit beide stamgroepen; de Draken en de eigenWijzen. Veranderingen die we willen invoeren in ons beleid of de algemene voorwaarden zijn hier voorbeelden van. Als we besloten hebben veranderingen door te voeren maken we dit van te voren kenbaar in onze nieuwsbrief, deze brengen we uit na iedere bijeenkomst met de ouderraad. Het is dus van belang om de nieuwsbrief in de gaten te houden om goed op de hoogte te blijven van actuele zaken rondom Animatiehuis. De ouderraad is bereikbaar via oudercommissie@animatiehuis.com

Vertrouwenspersoon

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld binnen Animatiehuis. De vertrouwenspersoon is iemand uit de oudercommissie. Mocht u ergens tegen aanlopen en niet bij ons terecht durven, kunt u gebruik maken van de vertrouwenspersoon. Deze zal dan samen met u en zo nodig de ouderraad mee helpen zoeken naar een oplossing. Natuurlijk is de informatie die u deelt met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk en zal ook op die manier en met zorg behandeld worden. De vertrouwenspersoon is te bereiken via email: vertrouwenspersoon@animatiehuis.com

Ophalen

Als u uw kind door iemand anders dan de ouders op wilt laten halen, dient dit van te voren gemeld te zijn. Het is belangrijk dat wij weten wie de kinderen ophaalt, zodat een kind niet zomaar met een vreemde of verkeerde bekende mee gaat. Als we buiten zijn en de betreffende begeleider heeft nog niet gezien dat u er bent, meldt dan even dat u uw kind mee neemt. Dit om grote zoekacties en paniek te voorkomen.

Nationale feestdagen

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten.

  • Nieuwjaarsdag,
  • Pasen,
  • Koningsdag,
  • Hemelvaartsdag,
  • Pinksteren,
  • Kerst

Ziekte

Als uw kind ziek is, zullen we contact met u opnemen en verwachten we dat u uw kind zo snel mogelijk komt halen. We kunnen een ziek kind niet voldoende rust en aandacht bieden dat het dan nodig heeft.

Reglement interne en externe  klachtenprocedure

Wanneer u als ouder een klacht heeft over Animatiehuis of een medewerker bij Animatiehuis kunt u een klacht indienen.

Een klacht dient u schriftelijk bij ons in te dienen. Deze wordt altijd serieus in behandeling genomen en grondig onderzocht. Wij houden u als ouder hierbij op de hoogte van dit proces.

Binnen uiterlijk zes weken ontvangt u van ons een schriftelijk oordeel met redenen over de klacht met eventuele maatregelen die worden gerealiseerd binnen een concreet termijn.

Wij streven er naar om samen een gepaste oplossing te vinden. Blijft u echter van mening dat u onrecht is aangedaan kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie Het Animatiehuis is aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl

Foto’s en filmpjes

Wij vinden het erg leuk om foto’s en filmpjes te maken van wat we allemaal doen bij Animatiehuis. Deze plaatsen we ook graag op de internetsite of onze facebookpagina om ook u te laten mee genieten van wat uw kind mee maakt. Omdat niet iedereen dit leuk vindt, zullen we u bij aanvang van deelname een formulier geven om hier toestemming voor te vragen.

Verzekering

Voor alle kinderen van het kinderdagverblijf is een ongevallen-, aansprakelijkheid- en vervoersverzekering afgesloten. Animatiehuis is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte of stukgemaakte kleding en meegebracht speelgoed.

Hygiëne

Om de hygiëne  te waarborgen hanteren we de hygiënecode van het voedingscentrum. Deze kunt u op het Animatiehuis eens inzien als u daar interesse in heeft.

Brandveiligheid

Er is altijd iemand aanwezig met een BHV diploma. We hebben een ontruimingsplan welke we minimaal jaarlijks oefenen. We hebben een nooduitgang met een panieksluiting. Deze moet ook altijd vrij blijven, dus zet daar geen spullen voor.

Wat te doen tijdens een crisis.

Wanneer er een crisis uitbreekt en ouders nog steeds het recht behouden op hun kinderopvangtoeslag, veranderen er een aantal zaken bij Animatiehuis. Om te voorkomen dat Animatiehuis in financiele problemen komt en dus haar deuren moet gaan sluiten, wordt de normale minimum van 12 uur aangepast.  Zolang de crisis voortduurt worden in deze tijd de vaste dagen waarop de kinderen komen in rekening gebracht. Dat wil zeggen dat als een kind als vaste dagen de maandag, donderdag en de vrijdag heeft staan, van deze dagen de uren in rekening worden gebracht. Deze regel blijft van kracht zolang de crisis is, zodra deze voorbij is zullen de oude voorwaarden weer van kracht zijn. Mochten er tijdens de crisis andere voorwaarden aan ouders worden gesteld via de Rijksoverheid dan wordt hier natuurlijk ook rekening mee gehouden. Animatiehuis houdt in deze tijd alle site’s, media etc. goed in de gaten. Mocht u niet eens zijn met deze maatregel en het contract op willen zeggen (1 maand opzegtermijn) dan mag dit natuurlijk, alleen dan zijn er natuurlijk wel consequenties voor als u besluit toch weer terug te komen als de crisis voorbij is.

Pedagogisch beleid

Onze werkwijze en uitgangspunten zijn vastgelegd in een pedagogisch beleid. Deze staat op onze internetsite, www.animatiehuis.com en is altijd te bekijken.