Yes we mogen weer open!

We hebben eindelijk mooi nieuws ontvangen!! We mogen vanaf maandag 19 april weer volledig open 🙂 Daar hebben we lang naar uitgekeken met zijn allen! We hopen dan ook iedereen weer te zien natuurlijk. Dus tot maandag iedereen!!

Even ter info op dinsdag 27 april is het Animatiehuis gesloten, dan is het koningsdag! Hopelijk kunnen we deze op een verantwoorde manier vieren met elkaar, de andere dagen van die week zijn we gewoon open zoals altijd 😉

Daar gaan we weer!

Lieve ouders, het is helaas weer een feit de tweede lockdown. We gaan onze schouders eronder zetten en zorgen dat we deze ook weer doorkomen. Hieronder wat informatie voor vragen over hoe en nu ivm belastingdienst. Ook kun je altijd mailen en appen als je iets wil vragen!

Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

1 Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2 Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
3 Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.

Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen.

De SVB zal – net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar – de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

 1. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

 1. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?
Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming.

Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en het behouden van uw kinderopvangplek van belang om nu weer de kinderopvangfacturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijgt men een tegemoetkoming.

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja:
Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: ‘Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?’
Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?
Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

Kinderopvang: noodopvang
De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Er is noodopvang voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie.
Doelgroep noodopvang
Noodopvang is beschikbaar voor:
kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.
Randvoorwaarden noodopvang
Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang
Deze noodopvang geldt enkel en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.
Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Aanbieders noodopvang
Noodopvang wordt altijd geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO) wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.
Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang.
Cruciaal beroep en extra uren noodopvang
Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.
Hoe zit het met de noodopvang in de kerstvakantie?
In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode.
Cruciale beroepen
Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen.
Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.
Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?
Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden.
Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig.
Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik of mijn partner deel uitmaakt van de cruciale beroepsgroepen?
Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.

In school voortaan!

Beste allemaal,

Vanaf 7 september gaan we de middagen in de basisschool de Kameleon door brengen! We hebben het plan om daar vanaf april 2021 volledig in gevestigd te zijn en om dit soepeltjes te laten verlopen voor iedereen gaan we de middagen voortaan daar spelen met zijn allen. De voorschoolse opvang blijft voorlopig nog wel op de hoofdlocatie (Bennekelstraat 143a). Dit komt later weer. Verder verandert er nog even niets wat adminstratie betreft, dit komt ter zijner tijd! In verband met corona maatregelen mogen de ouders niet naar binnen en brengen wij u kind naar de deur, of oudere kinderen 7+ mogen zelfstandig (onder toezicht) naar de deur toe lopen. Onze ingang is aan de parkeerkant bij de grote gymzaal en korein ingang, onderste bel is van ons! Wij hebben er zin in, jullie ook? Bij vragen loop gerust even binnen.

Jippie

Het is dan eindelijk zover!! We mogen weer volledig open vanaf 8 juni en wat zijn wij daar weer blij mee. Kunnen we alle kinderen die op de bso zitten weer verwelkomen! Want wat hebben we jullie allemaal gemist. Natuurlijk houden we nog wel rekening met de regeltjes rondom de coronacrisis en letten we goed op elkaar! Verder gaan we er weer iets gezelligs van maken met zijn allen!

TOT 8 JUNI IEDEREEN 🙂

Jippie!!

Zoals velen hebben gehoord op het nieuws is dat we vanaf 11 mei weer gedeeltelijk open mogen!! Wat zijn we daar blij mee! Ik ben druk bezig met allerlei zaken uit te zoeken en te bedenken hoe we het straks op een zo verantwoorde manier kunnen aanpakken. Denk hierbij aan de RIVM voorschriften etc. Maar dat gaat zeker goed komen! Ik wacht ook op antwoord van andere en zodra ik deze heb ontvangen kan ik alles in orde maken. Zodra alles rond is stuur ik aan de ouders een mailtje. En kunnen we weer gedeeltelijk aan de slag 🙂 We hebben er zin in ieder geval, jullie ook??

Lieve ouders en kinderen

Wat zitten we in een rare tijd en we kunnen dan ook niet wachten tot we weer normaal open kunnen! Op dinsdag 28 april dan weten we weer meer. Ik wil even laten weten dat het nog niet duidelijk is hoe jullie ouders het verschil tussen de factuur en de bijdrage terug gaan krijgen. Daar zijn ze nog steeds druk mee bezig bij de overheid! Ze willen het misschien namens de opvang gaan doen, maar ja dat is een heel administratief gedoe. Zodra ik meer weet dan weten jullie ouders het ook, wordt dus vervolgd! En wat jullie kinderen betreft: Wij missen jullie allemaal heel veel!! Nog even volhouden en dan zijn we er weer hopelijk snel! Veel knuffels!

update betreft coronavirus

Beste ouders,

Zoals jullie al wellicht in het nieuws hebben gezien, is er vanavond een persbericht uitgekomen. Het heeft alleen niet voor mij tot goed nieuws geleid.
Ik zou graag willen dat u even kijkt of u beroep onder de vitale groep valt en zo ja wat is het beroep! En mij even terug mailen hierover. Dan kan ik dit meenemen in het overleg wat ik morgen heb staan om te kijken wat de mogelijkheden hierin zijn.
Morgen heb ik dus overleg met school om te kijken in hoeverre ik kinderen die onder deze groepen vallen eventueel op kan vangen.
Ik vraag u om uw mail in de gaten te houden en zodra ik meer weet horen jullie weer van mij. Lees wel het betreft alleen de kinderen die onder de vitale groepen vallen waar ik opvang aan mag bieden!! Voor nu moet ik dus mijn deuren sluiten tot en met 6 april. Voor de kinderen die dus buiten deze groep vallen.
Hopelijk uw begrip hiervoor, ik had het graag anders gezien!

Met vriendelijke groeten,

Amy Yalcin

Update betreft coronavirus

Nieuwe maatregelen die door de regering zijn vastgesteld.

Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 15:37

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Beste ouders

Het zal jullie allemaal niet zijn ontgaan dat er veel in het nieuws gesproken wordt over het coronavirus. De kans dat je erg ziek wordt door dit virus is erg klein. We handelen volgens ons protocol van Animatiehuis wat in ons beleid staat beschreven. We volgen de richtlijnen van de GGD, RIVM en de basisschool de Kameleon. Wij maken ons geen zorgen betreft dit virus. We doen wat we normaal al doen en natuurlijk ook als regeltjes hebben bij Animatiehuis:

 • regelmatig handen wassen
 • niezen, hoesten in de binnenkant van de elleboog
 • papieren zakdoekjes gebruiken en daarna weggooien
 • kinderen met koorts boven de 38,5, hiervan worden de ouders ingelicht
 • zieke kinderen moeten thuis blijven tot ze weer opgeknapt zijn

Mochten er zaken veranderen betreft dit virus worden jullie op de hoogte gesteld. Als er nog vragen zijn stel ze gerust!